Back to the menu
1884-06-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-06-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Hansen, Emil Chr.
Keywords: Louis Pasteur; yeast;
Comments: About the oppinion of Pasteur.
Transcription:
Emneord: Louis Pasteur; gær;
Attachments: 1884-06-02 brev til Emil Chr. Hansen, FA 19-007-00005, F 20.pdf
Kommentarer: Om opfattelsen af Louis Pasteur.
Transskribering:
2/6 1884
 
Hr Dr E. Hansen
 
Det er uheldigt at jeg först nu, af et fremmed Tidsskrift, faaer rigtig Besked om Resultaterne af Deres Analÿser af min Gjær, hvorved det ubehagelige Tilfælde er opstaaet, at den Fremstilling, jeg har givet af det, jeg har lært at kjende ikke stemmer med Deres. Men ligemeget. Jeg træffer jo en af de nærmeste Dage sammen med Hr Fasbender og kan da give ham den fornödne Forklaring om Grunden til min Uvidenhed og samtidig sende Prof Thausing et Tillæg til Deres Afhandling, hvori jeg tillige kan faae Leilighed til at gjöre rede for hvor overordentlig stor Nÿtte jeg, ligesom alle tænkende Brÿggere, har havt af Pasteurs Værk og hvor meget mere jeg har lært deraf, (bl. A. af Cap V) end De forestiller Dem.
Deres ærbödige
J. C. Jacobsen
 
E.C.H. har med blyant tilføjet:
 
Thausing har vistnok i sin nye Bog vist, at han har samme opfat. af Past. som jeg.
Det samme gjælder ogsaa om Lintner
Archive Reference: FA 19-007-00005