Back to the menu
1875-09-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1875-09-13
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Blikkenslager Mortensen
Keywords: Industrial archaeology; brewery design;
Comments: J. C. Jacobsen obtains a quote for a slate roof and gutters to a house at Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1875-09-13 brev til blikkenslager Mortensen.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen indhenter tilbud på et skifertag og tagrender til et beboelseshus på Carlsberg.
Transskribering:
Carlsberg d. 13 September 1875
Herr Blikkenslager Mortensen
Et nyt Waaningshuus, som er under Opförelse her paa Carlsberg og hvis Tagværk bliver reist i denne Uge, skal dækkes med Skifer, i hvilken Anledning jeg tillader mig ar forespörge om De vil paatage Dem denne Dækning, i 720 (her Kvadrat-tegn. red.) Alen, og til hvilken Priis, ligesom jeg ogsaa udbeder mig Prisen opgivet paa de dertil hörende Tagrender af Zink, i 105 (Kvadrattegn red.) Alen, med Rundjern samt Nedlöbsrör, i 80 Alen.-
Dækningen maa af Hensyn til Aarstiden foregaa saa hurtigt som muligt efter at Tagrendere ere oplagte, hvilket forhaabentlig kan begynde næste Onsdag d 22d d. M..-
Forbindligst
J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA J. C. Jacobsen kopibog 1875