Back to the menu
1880-05-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Berlin
Date: 1880-05-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bertelsen, Agnes
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: The letter is not dated but can from other sources be dated to 1880-05-20. He tells about the trip across the Baltic.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve
Attachments: 1880-05-20 brev til Agnes Berthelsen fra Berlin FA 4-001-0009.pdf
Kommentarer: Brevet er ikke forsynet med dato men kan ad andre veje dateres til 1880-05-20. J. C. Jacobsen fortæller om turen over Østersøen.
Transskribering:
 
'Berlin. Hotel Kaiserhof
Löverdag Eftermiddag
 
Kjære " Tante Bertha "
Tak for Deres og Ottilies venlige Hilsener, hvormed De ledsagede min Kones Brev. - Hun taler ikke om sit Befindende og jeg haaber altsaa, at hendes Hoste er aldeles forbi. Hun skriver, at hun reiser fra Holstebro paa Mandag og kommer til Köbenhavn den 25de eller 26de.-
Dersom Veiret ikke havde været saa afskyeligt koldt, vilde det have været en fortreffelig Overreise, thi Søen var ganske rolig og Maanen skinnede deiligt om Aftenen, men jeg vilde være forsigtig og gik derfor ned, saasnart Skibet var kommet rundt om Trekroner. Efter at have spist til Middag, spadserede (brevet er her klippet i stykker) ...
............................................................................
som kom med fuld Vind sydfra, prangende med alle de Seil, der kunde hænges op.-
Vi landede i Stettin Kl 7 1/2 og jeg afgik med Jernbanen Kl 9 til Berlin, hvor jeg kom Kl 12.-
I Torsdag Eftermiddags bestilte jeg ikke andet end at see mig om og at besöge Museet, men igaar og idag har jeg været flittig og faaet alt udrettet, hvad jeg vilde og lidt til.
Nu maa jeg skynde mig og slutte, Kl 5 1/2, thi jeg skal dog have lidt at spise för jeg Kl 7 skal höre "Den hvide Dame".
Imorgen Formiddag reiser jeg herfra til Düsseldorf og paa Mandag derfra til Dortmund. Hils Ottilia og Carl samt Theodora. Ligeledes Kogsbölle og Funktionærene paa Carlsberg forsaavidt De seer dem.
Deres hengivene
.................................................................
De seer, saavidt jeg erindrer, ikke min Kone för De reiser. Jeg skal derfor skrive til hende paa Mandag eller Tirsdag
Archive Reference: FA 4-001-00009; F7