Back to the menu
1890-10-31
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1890-10-31
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Stoffregen, Anton Vilhelm
Keywords: Carlsberg;
Comments: Letter to Anton William Stoffregen on the occasion of his retirement as an inspector at Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Carlsberg;
Attachments: Carl Jakobsens brev til Anton Stoffregen 31-10-90 side 1 og 4.jpg
Carl Jakobsens brev til Anton Stoffregen 31-10-90 side 2 og 3.jpg
Kommentarer: Brev til Anton Vilhelm Stoffregen i anledning af hans fratrædelse som inspektør på Carlsberg.
Transskribering:
31-10-90
Ny Carlsberg

Kjære Hr. Stoffregen
Naar vi nu efter over femten Aars næsten daglige Samarbeide skilles, da er min første Tanke en Tak til Dem for Alt hvad De har været i Deres Gjerning.
Dernæst beder jeg Dem modtage mine bedste Ønsker for Deres Fremtid; enhver Meddelelse om Lykke for Dem og i Deres Hjem vil være mig en Glæde.
Livet medfører altid Modsætninger og jo selvstændigere Characteren er desto stærkere ville disse optræde. Dette har ogsaa De og Jeg – jeg synes dog lykkeligviis sjældent fölt.
Men imod Modsætningerne som Baggrund staae Livets og Samarbeidets skjønne Erindringer og disse ere mange imellem os.
Vort lange Samliv vil altid staae for mig som et smukt Billede jeg gjerne vil dvæle ved.
Jeg vil ofte savne Dem ikke blot Deres Raad og Daad i Forretningen, men ogsaaa Dem selv, som De er, og jeg haaber med gjensidige Følelser stundom ville mödes paa Livets Vei.
Det er med Vemodighed jeg siger Dem Farvel, men det er med Freidighed jeg tænker paa Deres Fremtid – vel har det sidste Aar bragt Dem den tungeste Sorg, men den har ikke knækket Dem og livet vil endnu bringe dem megen Lykke.
Lev vel
Deres Hengivne
Carl Jacobsen
P.S. Medfølgende Kandelabre i oldnordisk Stiil beder jeg Dem modtage som en Erindring
Archive Reference: Privateje