Back to the menu
1885-07-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Stockholm
Date: 1885-07-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bertelsen, Agnes
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: Travel letter from Sweden. J. C. Jacobsen tells about his plans and that he must give up going to Tronhjem. He mentions a letter from H. Drachmann
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1885-07-15 brev til Agnes Berthelsen fra Stockholm FA 4-001-00016.pdf
Kommentarer: Dateringen påført senere med blyant, formodentlig af Johannes Steenstrup. Rejsebrev fra Sverige. J. C. Jacobsen fortæller om sine planer, og at han må opgive at rejse til Tronhjem. Han nævner et brev fra H. Drachmann og beder sine medarbejdere være diskrete.
Transskribering:
Stockholm,
Onsdag Eftm.

Kjære Frøken Bertelsen
Jeg seiler om en Times tid til Gripsholm, hvor jeg overnatter i Mariefred, for at have god Tid imorgen til at besee Samlingerne paa Slottet. Jeg kommer tilbage derfra i Morgen Aften. Jeg seer at her er saameget at bestille, at jeg maa opgive den paatænkte og forholdsvis altfor trættende Reise helt op til Trondhjem og jeg gaaer altsaa om c 8 Dage directe herfra til Christiania. De fleste bekjendte Mænd ere nu paa Landet, men nogle har jeg dog truffet, deriblandt Retzius og hans Frue, som jeg skal spise til Middag hos paa Søndag.
Tak for de tilsendte Breve. Dersom Brevet fra H. Drachmann er læst af Kühle eller Bang, beder jeg Dem sige at jeg ikke ønsker det omtalt. Jeg haaber at min Kone, som vel nu snart forlader
2)
Teplitz, maa have det godt og at hun ikke har lidt for meget af Varmen. Her har den været streng midt paa Dagen, især da det er saa vanskeligt at finde Droschker, men Aftenerne ere guddommelige. Idag er det for første Gang lidt skyet og truer med Regn, hvilket kan være ret behageligt, naar man kun ikke skal miste de bedaarende "Sÿdens Aftener."
Tak Kühle for hans Brev. Det er jo meget heldigt, at vi kunne faae den ønskede Ventilator med Kapitain Reik. Om Bryggeriet ved jeg iøvrigt Intet at omtale, kun maa jeg gjöre Undskyldning til Dr. Hansen for at jeg ikke sagde ham naar jeg vilde reise og ikke sagde ham Farvel.- Hils Kühle, Bang, Kjeldahl og alle Andre paa Carlsberg, samt Theodora og alle de gode Venner i Kjöbenhavn. Hils ogsaa Pasteurs og vær selv venligst hilset fra
    
Deres hengivne
J.C. Jacobsen
Hils min Kone at jeg vil skrive directe til hende i Wiesbaden, naar jeg er kommen her tilbage.-
 
Archive Reference: FA 4-001-00016; F7