Back to the menu
1865-08-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Paris
Date: 1865-08-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: J. C Jacobsen writes about his travel plans and asks Carl to see to that his mother takes advantage of the spa at Elsinore.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1865-08-15 brev til Carl Jacobsen fra Paris, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: J. C . Jacobsen skriver om sine fortsatte rejseplaner og beder Carl om at sørge for at hans mor benytter sig af kurbadene ved Helsingør
Transskribering:
Paris Tirsdag Morgen d 15 August
Kjære Carl!

Da din Moder er i Helsingöer, adresserer jeg dette Brev til dig, eller rettere disse Linier, thi idag, Keiserdagen, kan jeg ikke sidde længe ved Skrivebordet. Jeg fik ikke Tid til at skrive igaar, thi jeg kjörte hele Dagen Paris rundt, bogstavelig fra den ene Ende til den anden for at see paa Luft-Trykpumper, roterende Pumper, galvaniserede Mæskekar, osv, og efter Middag havde Bourgeois og Esquiron foreslaaet mig et Möde med dem i Café du grand Balcon, hvor vi discutterede til Midnat.- Idag skal jeg spise til Middag hos
Bourgeois og derefter i Selskab med ham og Esquiron see Festen, som lover at blive glimrende, hvis det kun ikke bliver Regnveir, hvormed det i dette Øieblik begynder. Jeg har et Par Gange havt mine Venner til
s. 2
Middag hos mig. D. v. s. i en Restauration og er næsten hver Dag samlet med en af dem. Iøvrigt har jeg besögt Versailles, St. Claud, osv, men der er Meget, som jeg ikke faaer Tid til at see.- Naar jeg paa Tirsdag har modtaget Brevet fra Hjem-met, reiser jeg et Par Dage til Havre for at kjöbe Egestave og besee Bryggerier. Min Afreise herfra vil finde Sted d 24 eller 25de for at være i Lübek d 27 om Eftermiddagen. Det er muligt at jeg tager herfra saa tidligt, at jeg kan opholde mig nogle Timer i Cöln.- For dette Tilfælde önsker jeg, at det næste og sidste Brev fra Hjemmet maa blive afsendt paa Söndag istedet for om Mandagen, da det vilde være höist ubehageligt dersom jeg skulde nödt til at udsætte min Afreise for at vente efter Breve. Jeg er meget glad over at din Moder har taget Mod til at rive sig løs og at opholde sig nogen Tid ved Söebadene i Helsingoer, hvoraf hun
s. 3
sikkert vil have megen Gavn. Jeg er som sædvanligt fuldkommen rask.- Hils din Moder og siig hende dette, samt at hun bör benÿtte Badene i Helsingöer ret vedholdende for at hun kan være fuldkommen rask til min Hjemkomst.-
Hils alle Omgivende og vore Venner fra din hengivne Fader
Jacobsen.

P.S. Beed Kogsbölle at bestille 8 Lagerfade paa 22 Tdr af samme Model som mine største Fade, kun med den Forandring, at de skulde være forsynede med "Port" med "Skrue", ligesom de store Viinfade hos Viinhandleren. De maa være fuldkommen glatte indvendig, da de ikke skulle beges. De skulle være færdige til d. 15 September saavidt det er muligt.
s. 4
Hoslagt sender jeg dig et Brev, som jeg begÿndte i Reims, men ikke fik fuldendt. Det kunde trænge til nogen Tilföining, men den kan finde Sted mundtligt.-
Hoslagte Brev til Lind bedes besörget.
 
På kuverten:
Monsieur
Monsieur Charles Jacobsen Etudiant
Carlsberg
Copenhague
___________
 
Brolæggerstræde N: 5
Archive Reference: Uden FA nummer. Kasse F 3,1