Back to the menu
1884-11-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-11-20
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Patronage; fire; Frederiksborg Castle;
Comments: Johanne Luise Heiberg accepts that Marstrands painting of her can be moved to Frederiksborg Castle after the fire at Christionsborg Castle.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Frederiksborg Slot; fire;
Attachments: 1884-11-20 brev til J. C. Jacobsen.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg giver sit samtykke til at Marstrands portræt af hende må ophænges på Frederiksborg Slot efter Christiansborg Slots brand.
Transskribering:
Kjære Captain Jacobsen!
 
Det vil være mig en Glæde og Ære, at den stakkels brandlidte quinde kommer under Deres Varetægt. Jeg giver defor gjerne mit Samtykke til, at Marstrands Portrait af mig skal tilhöre det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborgs Slot. Saasnart De altsaa lader mig vide, at Museets Bestyrelse önsker det, skal jeg sörge for, at Portraitet af Billedgalleriets Chef bliver udleveret til Den, som Museets Bestyrelse bemÿndiger til at modtage det. Da De nu er saa god at ville modtage samme Dame, stoler jeg paa for Marstrands Skÿld, at de vil sörge for at det kommer til at staae i stærkt Lÿs, saaledes som det stod paa Christiansborgs Slot, thi Farverne er holdt saa mörke, at det i höi Grad vil tabe sin Virkning ved at ses i halv Belysning.
I Haab om, at Deres Forkjölelse snart vil være overstaaet, forbliver jeg

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
 
d: 20 Novbr
1884
Archive Reference: FA-02-0006-00043; kasse F 3