Back to the menu
1859-07-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1859-07-28
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Stammer;
Comments: J. C. Jacobsen has good hopes for Carls stammer.
Transcription:
Emneord: Stammen;
Attachments: 1859-07-28 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, F 3,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen udtrykker håb for Carls stammen.
Transskribering:

Carlsberg d 28 Juli 1859

Min Kjære Carl!
Tak for dit Brev, som nöie svarede til Instruxen, at være kortfattet og dog indeholdt det Fornödne. Jeg haaber at den senere Deel af Reisen ogsaa har været, kun tvivler jeg paa at du har fundet den Tid der var levnet i Strasburg, tilstrækkelig, ligesom jeg i det Hele har nogen Tvivl om at Reiseplanen for igaar, Onsdag, har kunnet holde Stik. Jeg veed derfor idag ikke rigtig hvor jeg skal forestille mig at I ere, om I have paseret Vierwaldstätter-Söen eller ikke. Nu vil jeg fremfor Alt önske, at I maae have godt Veir til Bjergtourene og en flink Förer. Det er maaske bedst ikke at engagere Föreren fra Martigny længere end til Chamouny, da Udflugterne i Chamouny vistnok sikrest kunne foretages med de Förere, som findes dér.
Da din behændighed og Færdighed til at klatre og springe just ikke er stor, vil jeg i hvert Fald anbefale dig, ikke at gaae over Gletscheren paa Montblanc til den saakaldte "Jardin", hvilket jo ikke behöver at afholde Hr Schow derfra, hvis han har Lÿst, da du jo sagtens kan faae Fölgeskab til andre Toure i Mellemtiden.
Dog er det ikke min Mening at give
s. 2
dig noget bestemt Paalæg, men overlader ganske til Hr Schow og dig selv at bedömme hvorlangt det er tilraadeligt at gaae eller ikke. Jeg har i Planen nævnt Diligencen som Befordringsmiddel fra Chamouny til Genf, men det er maaske mere lönnende at gaae eller ride et stÿkke af Veien ad Sallenches, paa hvilken Udsigterne til Montblanc-Kjæden ville gaae tabt naar man kjörer i lukket Vogn. Da jeg kun har kunnet nævne et Par Hoteller i Paris og disse ved Ankomsten kunne være besatte, er det bedst hos Medreisende at faae Oplÿsning om flere Hoteller.-
______________________________

Tak Hr. Schow for det Brev, han havde skrevet til mig Dagen för Afreisen, men som jeg först modtog da jeg var kommen tilbage fra Slagelse.
Saa ondt det gjorde mig at maatte tage hjem för Eders Afreise, er jeg dog veltilfreds dermed, da jeg dermed har udrettet noget godt- Glem ikke naar du skriver igjen, at fortælle mig noget om - det Allervigtigste - din Fremgang i Veltalenhed, först paa Dansk saa paa Fransk. Jeg haaber at selve Reiselivet skal bidrage til at löse din Tunge og gjöre Hr Schows Kuur fuldstændig. Hils ham mange
på langs:
Gange fra os Alle. Farvel! Farvel! Gud være med dig! din Kjærlige Fader Jacobsen
P. S. Jeg tænker nok at Du faaer Brev igjen i Genf.

På tværs i teksten Står: Fra din Tante Nicoline skal jeg hilse Dig. Ligeledes fra Kogsbölle
Archive Reference: FA uden nummer