Back to the menu
1867-12-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1867-12-19
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Social life;
Comments: About a porcelain vase to Mrs. Erhardt.
Transcription:
Emneord: Selskabsliv;
Attachments: 1867-12-19 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om en porcelænsvase til fru Erhardt.
Transskribering:
 
d 19 Decbr 1867
 
Kjære Carl !

Saasnart jeg havde modtaget dit sidste Brev gik jeg strax til Porcelainsfabriken for at opsöge en passende Present til Madam E., men Forvalteren raadede mig til at komme igjen idag, til hvilken Tid der vilde være et rigere Udvalg, da der ventedes adskillige Sager tilbage fra Pariser Udstillingen.- Jeg har nu idag kjöbt 2 Stÿkker, nemlig Bordopsatsen eller Frugtskaalen, baaren af en Bachantinde, ligesom mit eget Exemplar, med riig Decorateur af Purpur og Guld, kun er Forziiringen paa Foden i Guld smukkere, nemlig: Viinlöv istedetfor at der paa min er Vedbendblad.- Det andet Stÿkke er en Blomstervase, lidt lavere end Frugtskaalen, meget smuk, purpufarvet med Guld. Paa den ene Side er et smukt malet Prospect af Rosenborg med Trægrupper og paa den anden en Bouquet
s. 2
i mat Guld af Kornax og Markblomster. Begge Stÿkker er værdige Repræsentanter for den danske Kunstindustrie i reen Stiil. De have kostet tilsammen 65 Rdlr og jeg har givet Ordre til at afsende dem imorgen Fredag, vel indpakkede i en Kasse med Adresse til "Madame Ehrhard, Strasbourg Brasserie au Pecheur".- Kassen vil dog neppe naae til Strasbourg til Juleaften, men det var jo ogsaa bedst, at dit Brev kom först.-
______________
 
Porcelainsfabriken er ikke solgt endnu, men der skal afholdes en nÿ Auction imorgen og det vil da afhænge af, om der opnaaes en Priis som Finantsministeren har fastsat i en forseglet Billet.-
Det er mig kjært at jeg snart kan vente en fuldstændig Rapport om Brÿggeriet i Schwechat. Jeg havde netop isinde at bede
s. 3
dig derom og havde i den Hensigt optegnet de Momenter, som jeg önskede Oplÿsning om. Denne vedlægger jeg her.-
Jeg faaer ikke Tid til at skrive mere idag, men jeg skriver igjen en af de förste Dage.
Lev vel
Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1