Back to the menu
1868-01-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-01-26
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Social life;
Comments: J. C. Jacobsen writes about a dinner party and some letters of credit that he has sent to Vienna.
Transcription:
Emneord: Selskabsliv;
Attachments: 1868-01-26 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen har haft rigsdagsselskab og har ikke tid til at skrive meget. Om kreditiver der kan indløses i Wien.
Transskribering:
 
Söndag Aften d 26 d. Jan 68
 
Kjære Carl!
Jeg har ikke lang Tid til at skrive i Aften, thi jeg har havt stort Rigsdagsselskab, som nÿlig er draget bort, men jeg maa benÿtte Øjeblikket, da jeg imorgen skal i Rigsdagen. Jeg er ikke lidet urolig over at Du, paa Grund af en Misforstaaelse af dit Brev af 16d., maaskee ikke har faaet det Creditiv, som jeg d 20d. sendte Dig i et Brev til Schwechat, og hvorom jeg igaar sendte Dig Underretning i et Brev til Wien, hvilket maaskee ogsaa er kommet for seent. Naar du reclamerer disse 2 Breve fra Gjæstgivergaarden Zum goldene Hirschen i Schwechat og fra Posthuset i Wien, vil Du faae Oplÿsning om Sammenhængen. Dersom Du, som jeg frÿgter, ikke har faaet Creditivet og har maattet laane Dig frem til München, er det saameget mere nödvendigt, at Du snart faaer et
s. 2
Creditiv paa München og et saadant skal jeg imorgen skaffe tilveie og sende Dig med disse Linier, hvilket jeg da haaber paa Onsdag eller Torsdag vil være i dine Hænder.-
Dine Meddelelser i dit sidste Brev af 20d. have interesseret mig meget, og jeg skal snarest muligt svare derpaa.
I Aften er jeg for træt til at skrive mere efter et meget animeret Selskab, om hvilket jeg kun vil sige, at jeg havde den Glæde, at see mit æsthetiske Værk, Carlsberg med Væxthuus i Maaneskin (fra Garderobevinduet) gjorde det fulde Indtrÿk paa mine Gjæster, som jeg kunde önske.- Hall udbragte bl.A. paa en nÿdelig Maade din Skaal, med det Ønske at Du maatte fortsætte Bestræbelserne efter at naae det Maal, som jeg har stillet mig og være lige saa heldig som
s. 3
jeg i at nærme Dig det. Det skee!
Jeg skriver snart igjen. Lev vel
 
Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1