Back to the menu
1868-02-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-02-28
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Family life; education;
Comments: Birthday Letter to Carl. J. C. Jacobsen is disappointed with Carl and his ingratitude.
Transcription:
Emneord: Familieliv; uddannelse;
Attachments: 1868-02-28 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Fødselsdagsbrev til Carl. J. C. Jacobsen er skuffet over Carl og hans utaknemmelighed.
Transskribering:
d: 28 Febr 1868.
til Carl Födselsdag d 2 Marts (tilføjet med blå blyant, red.)
 
Kjære Carl!
Aarets Mærkedage ere for mig alt Andet end Glædesdage, thi der er kun lidt Glæde og megen Sorg, eller rettere: Bekÿmring, som de minde mig om.- Dog vil jeg ikke klage, allermindst idag, men, som jeg pleier og som jeg i Mange Aar har gjort, lade som om jeg har glemt, hvad der tÿnger paa mit Sind og kun dvæle ved det Lÿse. Men deraf findes intet i det Nærværende; jeg maa söge det i det Kommende, i Haabet og da maa jeg endnu sande Frantz's Ord ved Carlsbergs Indvielse i 1854, at "Jacobsens bedste Haab er Carl ".
s. 2
Hvor langt Du end er fra at forstaae mig, fordi Du ikke forstaaer dig selv, hvormegen "Disharmonie" Du end seer dér, hvor der kun er Mangel paa Selvkritik og paa Resig-nation, hvor ukjærlig og utaknemmelig Du end viser Dig mod mig -- saa er det ligefuldt mit faste Haab, at den Dag vil komme, naar Du om 2 Aar gjenseer dit Hjem, da Du vil see Adskilligt med andre Øine end da Du reiste og endnu seer det; da Du snarere vil finde den Tid for kort, som nu sÿnes Dig for lang, og da Du, hvadenten Du finder dine Ungdomsdrømme og - Idealer virkelig-
s. 3
gjorte eller ikke, vil takke mig for at jeg lagde 4 Aar mellem Ynglingens Dröm og Mandens Beslutning.-
I hvert Fald vil det Du nu forstaaer ved Disharmonie forsvinde naar Du ikke længere behöver at bede mig om Noget, ikke behöver at begjære, at jeg skal föei mig efter dine Forestillinger.-
Det Haab hvori jeg altsaa nu söger min bedste Glæde, er, at Du om lidt over 2 Aar kan komme hjem, fuldt udrustet til at indtage en selvstændig Stilling i Samfundet.- Saa indholdsrigt dette Ønske end er, frÿgter jeg dog for at de blotte Ord ikke ville give dig en rigtig Forestillling om det Sindelag, der har dicteret dem.
Jeg sender dig derfor som Beviis paa mit Sindelag medfølgende X Tegning af vor Ven Bloch, hvilken han paa min Bön har Udfört i Formiddag.- Selv om Gjenstanden for Billedet ikke fortiden har sÿnderlig Værd i dine Øine, saa antager jeg dog at et lille Arbeide af Bloch atter vil have Værd for dig.-
Lev vel!
'Din hengivne Fader
J. C. Jacobsen

 X et Portræt af mig (tilføjet med blå blyant, red.)
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1