Back to the menu
1868-06-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-06-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Carlsberg;
Comments: J. C. Jacobsen asks Carl to choose between the Gladiateur Borghese and Diana from Gabii. The statue shall be displayed in front of J. C. Jacobsens villa at Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Carlsberg;
Attachments: 1868-06-20 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen overlader valget mellem Den Borghesiske Nævefægter og Diana fra Gabii til Carl. Statuen skal opstilles på græsplænen foran J. C. Jacobsens villa på Carlsberg.
Transskribering:
Löverdag Middag d 20 Juni
Kjære Carl !
Det er kun et Par Ord, jeg idag have Tid til at skrive til Svar paa det Brev jeg modtog igaar, men jeg kan ikke udsætte at svare angaaende Statuen, da jeg ikke veed hvorlænge Du bliver i Strasbourg. Du har gjort mig meget vaklende ved det Alternativ, Du stiller mellem Diana og Fægteren, thi for den Förste nærer jeg en personlig Forkjærlighed paa Grund af dens Ynde og dens, je ne sais quoi, som glæder Sindet, hvorimod Sidstnævnte ubestrideligt har langt större Kunstværd og vil være en langt större Prÿdelse for Carlsberg, idet den tillige kan faaer en værdigere Plads (paa den lille Græspaline, som Du foreslaaer).- Istedet for at tælle paa Knapperne, for at komme til et Resultat, vil jeg overlade Valget til Dig; saa har Du dog lidt Lön for Uleiligheden. Jeg vil være lige tilfreds hvilken Du saa vælger. Jeg forudsætter hermed naturligviis at Prisen
s. 2
er, som Du har opgivet, paa det nærmeste eens for begge. Men er dette ogsaa muligt? Fægteren er jo baade meget större og meget vanskeligere at stöbe en en sluttet Drapperie-Figur. Hos v. Mons kostede Diana 4000 francs og Fægteren 6000 francs, begge i fuld Störrelse og disse billige Priser forbausede Bissen.- Er Du blot vis paa, at de Statuer, det nævnte Firma leverer til de nævnte Priser er Bronze? og ikke galvanoplstisk fældet Kobber? eller endog Zink med Bronzefarve? For at forebÿgge enhver Feiltagelse eller Misforstaaelse vil jeg bede Dig, naar Du gjör Bestillingen, eller rettere naar Du tilskriver Fabricanten at Du har min Fuldmagt til at gjöre Bestillingen og derfor udbeder Dig den bestemte Priis (den er jo kun opgivet omtrentlig til 2300-2500 og 2500-2700 francs) leveret à la gare i Paris, at Du da udtrÿkkelig betinger at Bronzen maa svare i Komposition til denne antikke Bronze, saa at den staaende i fri Luft efter-
s. 3
haanden vil antage den antikke grönne Patina, uden nogen nogen kunstig Overstrÿgning.
Dersom Mr Barbedienne virkelig kan levere en af de nævnte Statuer i fuld Störrelse af ægte Bronze og smukt stöbt for den nævnte Priis - hvilket forekommer mig mere utroligt, jo længere jeg tænker derpaa - saa skal jeg ikke fortrÿde, at jeg har tilladt mig saa "billig" en Luxus.-
Jeg vil naturligviis gjerne have den til 29 August, men vil dog ikke presse for stærkt paa Tiden, da en omhÿggelig behandling af Kunstværket er vigtigere. Jeg kan i alt Fald paa Födselsdagen præsentere Fabrikantens Brev og et af de Photographier, jeg fik af v. Mans- Naar Du gjör Bestillingen i mit Navn, kan Du som "references" henvise til Dupont & D., Koenigswarter og Carpentier.--
Det fornöiede mig, at Du fik Leilighed til at kjöbe nogle Sager til din Moder. Jeg tvivler ikke paa, at de ville glæde hende.
s. 4
Du skal ogsaa have Tak for Besörgelsen af Commisionerne hos D.& D. og Carpentier. Nu trænger jeg snart til disse Sager. Linds' ere komne hjem og befinde sig vel. Vi talte igaar at Par Ord med dem. De kunde ikke nok udtale deres Paaskjönnelse af den Omhu, Du havde vist for dem.
I morgen komme de Carlsberg til Middag og vi skulle da ret udspörge dem.
__________
 
Idag er det jo Gloxin's Brÿllupsdag. Jeg beder Dig at sige ham og hans Viv at vi ogsaa med oprigtig Deeltagelse have tænkt paa dem idag. Gloxin har gjort dig - og dermed mig - en saa stor Tjeneste ved at formaae Dig til at böe le caractère en lille Smule, at jeg stedse vil være ham taknemmelig derfor og jeg glemmer ikke dem, som jeg skÿlder Tak.
Hils ham derfor venligst. Lev vel!
Din Jacobsen.
 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1