Back to the menu
1869-01-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-01-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: J. C. Jacobsen sends Carl money and Theilmann beer. About exporting beer to overseas countries. About fermentation, and cultivation of Misteltoes.
Transcription:
Emneord: Eksport; gær; gæring; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1869-01-03 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen sender Carl penge og Theilmann øl. Om eksport af øl til oversøiske land. Om gæring. Om dyrkning af Mistelten.
Transskribering:
 
d 3 Januar 1869
Kjære Carl !
Da jeg af dit næstsidste Brev som vi modtoge Nytaarsdag, har seet at din Kasse er saa tom, at Du endog staar i Gjæld til din Skræder, vil jeg ikke töve med at sende dig Forstærkning og jeg fremsender derfor indlagt 2 Vexler paa i Alt 90 £ st, som Vexelerer Hansen netop havde i sin Portefeuille.- lad mig ved samme Leilighed huske at spörge Dig om den anden, lille Regning fra Lawson er betalt ? Jeg blev saa langt fra overrasket ved denne "Nytaarsgratulation", at jeg tvertimod har undret mig over, at den ikke kom tidligere.-
Hvilken af de 2 Planer for Fordelingen af din Tid mellem London og Burton, der vil være den hensigtsmæssigste, har jeg ingen Mening om. Paa  begge Steder gjelder det jo om at være der paa den Tid, da der
s. 2
brÿgges og gjæres Øl til Export, samt at se Behandlingen under Lagringen osv. i tilstrækkelig lang Tid. Herom maa Du jo bedst kunne skaffe Dig Oplÿsning hos Mr. Smith og Thomsen.- Forvis Dig om der vil være Noget for Dig at lære i Burton om Sommeren.- Det har jeg egentlig ikke troet.-
Jeg har nu afsendt de 4/2 Tönder baiersk Øl igaar med Snowdonn til Theilmanns' Adresse. men jeg sender ham dem kun som en Pröve, uden Garanti for at Øllet vil bestaae Pröven. Jeg vil derfor ikke have Betaling derfor, för det er forbrugt og vist sig at være "standard". Du kan i saa Fald i sin Tid hæve Betalingen derfor, som er 10 Rdl pr Tdr, naar de tomme Foustg remitteres.- Jeg vilde meget gjerne sende dette Øl, som en Foræring, men da jeg ikke er vis paa, at den duer, fandt jeg det ikke passende.- Halvtönderne bör
s. 3
henlægges fast tilspunsede i en frostfri kjelder indtil de skulle aftappes og Øllet maa helst blive paa Foustg indtil 8 Dage för man skal begÿnde at drikke deraf, for at det endnu friske Øl (6 Uger ) kan afsætte "Fod" i Foustagerne. Disse maae derfor ikke heller flÿttes eller rÿstes för Aftapningen.-
Med en Told af 1 £ st pr Barrel er der ingen Udsigt til at kunne sende Øl herfra til England, uden som en Luxus-Artikel eller til Brug for Liebhavere.
Men sög at skaffe mig Oplysning om de Betingelser hvorunder man herfra kunde sende Øl enten directe eller via England til de forskjellige engelske Kolonier, samt om der er nogen Transit-Told paa Øl, der bleve sendt via en engelsk Havn til oversöiske Lande, som ikke tilhöre England.--
___________
 
Af dit Telegram og af dit Brev, som kom idag, seer jeg at Gjæren kan ventes hertil
s. 4
idag og jeg har Alt beredt til at kunne sætte nogle Tönder af min sædvanlige baierske Urt i Gjæring dermed imorgen Aften. Jeg skal ikke glemme, at meddele Dig hvorledes Gjæringen gaaer.- Da det kun er et Par smaae Kar à 2 Tdr, jeg gjör Forsöget med, maa jeg tage lidt rigeligt af Gjær til Paasætning og jeg forudseer at den förste Gjæring derfor vist vil blive noget for livlig, men hellere det, end for sövnig.-----------
Tak for dine Meddelelser om Julen. Hvorfra kommer den Mængde Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; , som bruges overalt? Her i Landet er den jo overordentlig sjelden. Dÿrkes den maaskee i England udtrÿkkeligt til Brug for Julen ?
Med kjærlig Hilsen fra din Moder og fra vore nærmeste
Din hengivne J.C. Jacobsen
på langs:
De 12 Flasker Viin modtagne men ikke prövede endnu.- Pröverne af Porter og Ale kommer hjem imorgen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1