Back to the menu
1869-03-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-03-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: Part of a letter about analyses of samples of pale ale from Bass Brewery and about 2 articles J. C. Jacobsen is working on.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1869-03-xx del af brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Del af brev om bl.a. analyser af prøver af Ale fra Bass og om et par afhandlinger som J. C. Jacobsen skriver på.
Transskribering:
 
Holm - den nÿe Assistent paa Carlsberg - har analÿseret nogle af Ale Pröverne fra Bass, men da det er förste Gang, han foretager denne Slags Analÿser, vil han ikke indestaae for at de ere ganske paalidelige. De skulde derfor gjentages, saasnart Kogsbölle har Tid til at deltage deri.-
Jeg vil dog meddele Resultaterne.

Strong Ale oprindelig Extractgehalt 29-30 %
Extractindhold efter Kogning 13 %
 
Pale Ale oprindelig 17-18%
efter Kogning af Øllet 7,4 %
 
Export Ale oprindelig 15-16 %
efter kogning 6,6 %
 
Mild Ale No 4 oprindelig 19,4
efter Kogning 9,4 %
__________________
 
Jeg kan ikke troe, at pale Ale er stærkere end Export Ale og formoder, at der har fundet en Forvexling Sted. - Men i det Hele er det paafaldende, at disse 2 Sorter vise saa stor en Extractmængde i Øllet. Dette kan neppe være rigtigt, thi herefter skulde de være omtrent
s. 2
ligesaa substantiöse og ikke sÿnderlig mere spiritueuse end baiersk Øl, hvilket ikke stemmer med Smagen og med den berusende Virkning.-
_____________________
 
Jeg har nu faaet en ny Kollega som Directeur i Brandforsikkringen, en Procurator Berggren, som har lovet at bidrage sit til at faae Organisationsspörgsmålene bragte til Afgjörelse för Åaasken, hvilket jeg forelöbig bebudede i Generalforsamlingen i Aftes.- Jeg haaber, at det skal lade sig gjöre, men det vil tage en ikke ringe Deel af min Tid.- Jeg har nu skrevet mit Foredrag om Bÿg, som skal trÿkkes, og da jeg er kommen i Gang med at skrive Afhandlingen, har jeg begÿndt paa een endnu til Industriforeningens Maanedskrift: Om brandfrie Bÿgninger med Anvendelse af Jernbjelker og murede Lofter, som jeg sÿsler med i de ledige Aftentimer.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1