Back to the menu
1869-04-09
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-04-09
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; barley
Comments: About samples of Barley. J. C. Jacobsen will extend the brewing season because of the demand of his beer.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; byg;
Attachments: 1869-04-09 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om prøver af Byg. J. C. Jacobsen vil fortsætte brygningen ud over den egentlige bryggesæson da afsætningen er god.
Transskribering:
Fredag Middag
Fredag 9/4 69
 
Kjære Carl!
Jeg har dennegang Intet at tiföie til din Moders Brev.- Jeg haaber, at jeg med dit næste Brev faaer Underretning om der kommer skotsk Bÿg eller ikke.'Da Tiden er saa langt fremrÿkket, gjör jeg ikke sÿnderlig Tegning paa at det kommer. Jeg kan jo saa faae et Pröveparti til Efteraaret.-
Afsætningen af mit Øl gaaer fremdeles meget rask og jeg kommer derfor til at fortsætte Brÿgningen lidt ind i næste Maaned og maa ligeledes fortsætte Maltningen saalænge som muligt.-
Forinden jeg slutter Brÿgningen vil jeg, som jeg skrev til Theilmann, gjöre et Par Brÿg baiersk Øl af 15% Urt og med lidrt mindre Humle end sædvanligt samt med tör Humle i Lagerfadene for at bringe det i mere Overensstemmelse med Englændernes Smag. Af dette Øl
s. 2
vil jeg da til Efteraaret sende Pröver til Theilmann.-
Uagtet Brÿgning og Maltning trække saalænge ud og uagtet jeg ved Siden deraf har Meget at tage vare (på), hvortil kommer diverse Arbeider i Haven, troer jeg dog nok at jeg skal være istand til at blive færdig til Mai Maaneds Udgang saa at jeg kan rive mig lös i de förste Dage af Juni.-
Nu glæder jeg mig til snart at see din Ven Halkjer og af ham at höre personligt Nÿt fra Dig-
Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1