Back to the menu
1870-03-31
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-03-31
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Mellembryggeriet; brewery technology;
Comments: J. C. Jacobsen thanks Carl for information about roofing sheets and believes that the English fits better than the French. About analyzes of alcohol content on Mild Ale.
Transcription:
Emneord: Mellembryggeriet; bryggeriteknologi;
Attachments: 1870-03-31 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen takker Carl for oplysninger om tagpladerne og mener at de engelske passer bedre end de franske. Om analyser af alkoholprocenten på Mild Ale.
Transskribering:
 
d 31 Marts 1870
 
Kjære Carl !
Tak for dine Oplÿsninger om Tagplader. Jeg seer deraf at det, hvad Prisen angaaer  omtrent kommer ud paa Eet om vi tage dem fra Frankrig eller fra England, men da Længden af de engelske Plader passer bedre end de franske, og da de skulle bruges til et engelsk brÿggeri, er det bedst at vælge de engelske Plader.- Saavidt jeg har udregnet sÿnes  W. G. n:22 at svare i Vægt pr kvadrat tomme til mine Plader fra Carpentier af 7/10 m/m Tÿkkelse. "W.G. " betÿder wire Gauge, d.v.s. "Staaltraads Tÿkkelse", der pröves med Skabeloner, hvis Nummere angive Forholdet i Tÿkkelsen.- Det er tidsnok at bestille Tagplader, naar jeg kommer til London.
Jeg kan ikke see af dit Brev om Du har givet Pontifex Besked angaaende Axerne til Pumperne.- Jeg troer at det i hvert Fald er rigtigst at vælge Stöbejernsaxer i 3 Stÿkker til Vandpumperne
på langs:
Har Du noteret Temperaturen i Gjæringslocalerne og i Unions-Rooms i Burton?
s. 2
der faaer saa höit et Trÿk at overvinde. Derimod vilde det see smukkere ud at have en smedet Axe til Urtpumpen i Brÿggeriet og jeg vilde derfor tilraade at tage en saadan til denne Pumpe, dersom Forskjellen i Priis ikke var betÿdelig; men dersom Du allerede har taget Bestemmelse, er det aldeles ikke værdt at gjöre nogen Forandring.
Hvormeget koster saa hver af Pumperne? Er Pandelegerne til Trækstængerne af Træ, som hos Ramsden, eller af Metal?
_________________
 
Kogsbölle har nu analÿseret de 3 Sorter Mild Ale med stor Nöiagtighed og fundet den oprindelige stÿrke af
No 3 - at være 20,5 % Balling
No 4 -             17,9 %    -
No 5 -             15,9 %    -
____________________________

Hermed maa jeg slutte, da jeg har været i Bÿen i Forretninger og nÿlig er kommen hjem og nu skal Lars afsted med Brevet. Lev vel!
Din Jacobsen
Hils Sedlmayr.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1