Back to the menu
1880-11-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-11-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Albertina; the family feud;
Comments: About Carls use of names for his new brewery and and his private residence.
Transcription:
Emneord: Albertina; familiestrid; familiestriden;
Attachments: 1880-11-08 brev til Carl Jacobsen FA 2-016-00024.pdf
Kommentarer: Om brugen af navne på Carls bryggerier og privatbolig.
Transskribering:
d 8de November 1880
 
Kjære Carl !
 
Jeg har nu givet mig god Tid til at overveie det af dig forleden reiste Spörgsmaal om en Forandring i vor Contract med Hensÿn til Navnet paa dit Brÿggeri og jeg er derved kommen til samme Resultat som i fjor.
Det staar klart for mig, at det ligger i höieste Grad baade i din og i min Interesse at blive staaende ved den i Contracten trufne Bestemmelse, at det Brÿggeri Du nu driver, saavel som det nÿe, Du har under Opförelse, herefter komme til at bære et Navn, der er saa forskjelligt fra "Carlsberg", som det af dig valgte "Albertina" og at det Øl Du bringer i Handelen, saavel her hjemme som i Udlandet, sælges under det vedtagne Navn med et Malteserkors som Firmamærke, forsaavidt et saadant Mærke benÿttes.
Derimod kan jeg, som tidligere udtalt, naturligviis ikke have Noget imod at Du giver din private Bolig paa Bakkegaarden Navn af Ny Carlsberg, naar dette Navn kun ikke benÿttes i Forbindelse med Brÿggeriets Forretning.
 
Din hengivne

J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA 2-016-00024