Back to the menu
1868-03-25
Language: Danish (Denmark)
Location: München
Date: 1868-03-25
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: About Carl's travel plans. Carl asks J. C. Jacobsen if he can come to England.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1868-03-25 del af brev til J.C. Jacobsen, uden eget FA-nr., kasse F 3,2.pdf
Kommentarer: Om Carls rejseplaner. Carl spørger J. C. Jacobsen om han kan komme til England.
Transskribering:
Om reisen selv kan jeg kan jeg også kun have ubestemte planer. Såmeget mere som jeg ikke kan bestemme dens endepunct ellers dens tidslængde.
Vi have talt om følgende Plan München-Augsborg-Stuttgart. (Mannheim) Frankfurt (med Stein's bekjendte Bryggerie) Würzborg-Nürnberg-Bamberg-Chemnitz-Dresden- Prag-Pilsen.
Dette vil medtage omtrent en måned
Men hvad så videre ??
Kan Du og vil Du gjöre den Englandsreise, hvorom vi have talt?
Jeg vilde meget önske det. Ikke blot for selve reisens skyld, men også fordi der er mange bryggerie spørgsmål som jeg gjerne vilde tale om udførligere end det kan skee i breve; men allermeest for vor gjensidige forståelses skyld, thi det sidste år har ikke nærmet os til hinanden og jeg troer at et möde vilde være nyttigt.
I tilfælde at Du er af samme mening vilde det være godt at vide når det kunde skee og hvor Du vilde möde mig.
Om det förste kan Du alene Dömme, til det
s. 2
sidste foreslår jeg München; men dette er jo endnu et ganske betydningslöst spörgsmål.
I tilfælde af at Du ikke kunde gjøre denne reise eller at Du havde betænkeligheder derved vilde jeg foretrække ikke at gåe til England denne gang men hellere strax plante mig et eller andet sted som næstcommanderende, medhjælper eller lign.
Om jeg gjorde ret i inden jeg tog en sådan plads at besøge Holland og Belgien veed jeg ikke men jeg antager at det ikke har hast med et besøg i disse lande, hvis fabrication vistnok for mig kun kan have interesse som curiosum.
Sluttelig må jeg bede Eder hilse Tante Faye og Rulff og takke dem for breve til min fødselsdag.
Forövrigt hilsener til vore venner
Tak for meddelelsen om attenuationen
Eders hengivne Charles
Onsdag d. 25 Marts, 1868
Archive Reference: uden eget FA-nr., kasse F 3,2