Back to the menu
1875-11-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1875-11-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Westenholz Brothers, London
Keywords: Bill; bills; building materials;
Comments: About payment of invoices. From copy book.
Transcription:
Emneord: Veksel; veksler; byggematerialer; regninger;
Attachments: 1875-11-20 brev til Westenholz Brothers, London, kopibog.pdf
Kommentarer: Til vekselerfirmaet Westenholz i London om betaling af regninger. Fra kopibog.
Transskribering:
Carlsberg 20 November 1875
 
Dherr Westenholz Brothers
London
 
Jeg maa bede Dem undskÿlde at jeg ikke betimeligt havde orienteret Dem om, at Dherr Tupper & Comp vilde præsentere Dem en Regning til Udbetaling paa min Conto og maa takke Dem for at de uden Vægring honorerede mit Tilsagn til Tupper om contant Betaling.
Indlagt har jeg nu den Fornöielse at fremsende Dækning af det udbetalte Belöb, £ 123. 8.9 i en Vexel paa Dher C. d. Hambro & Sön.
Endnu har jeg ikke modtaget nogen Underrettning fra Bailey & Leitham om Varernes Afsendelse, men den maa ret snart komme.-
Uden videre for denne Gang tegner jeg mig
Med særdeles Agtelse
J. C. Jacobsen
 

 
Archive Reference: FA. Kopibog. Kasse F 18