Back to the menu
1876-03-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-03-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Warming, E.
Keywords: Microscope; illness
Comments:
Transcription:
Emneord: Mikroskop; sygdom;
Attachments: 1876-03-24 brev til A Warning, FA 2-008-00095.pdf
Kommentarer: J.C.J. takker for en afhandling og omtaler sit nye Hartnackke mikroskop
Transskribering:
Herr Dr. A. Warming
Jeg takker Dem ret meget for den interessante Afhandling, som De har været saa god sende mig.
Den bekræfter næsten fuldstændigt de Forestillinger, som jeg havde dannet mig om Grunden til Kornets melede eller glasagtige Beskaffenhed.- Jeg tvivler ikke paa, at denne Afhandling kan blive til væsenlig Nÿtte for Hr Kjeldahls, hvem jeg har opfordret til at anstille lignende Undersögelser for Byggets Vedkommende.
Da jeg en stor Deel af Vinteren har været upasselig og endnu er sengeliggende, har jeg ikke havt Leilighed til at öve mig saameget i Brugen af det
s. 2
nÿe, Hartnackke Mikroskop, som jeg havde önsket og jeg kan derfor ikke endnu have nogen bestemt Mening om hvormeget det er bedre end Nachets'.
Det vil glæde mig meget, dersom De vil komme her ud og undersöge det, og Paasken vil ogsaa for mit Vedkommende være den heldigste Tid.
 
Deres forbundne
J. C. Jacobsen
 
24/3- 76
Archive Reference: FA 2-008-00095