Back to the menu
1876-10-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-10-01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Ørsted, Mathilde
Keywords: The Carlsberg Foundation; Monuments; J. A. Jerichau;
Comments: About the revealing of the H. C. Ørsted Monument and the founding of the Carlsberg Foundation.
Transcription:
Emneord: Carlsbergfondet; J. A. Jerichau; monumenter; H. C. Ørsted;
Attachments: 1876-10-01 brev til Mathilde Ørsted, FA 02-008-00108, Kasse F3.pdf
Kommentarer: Om indvielsen af H. C. Ørsted-monumentet og om Carlsbergfondets oprettelse.
Transskribering:
Kjære Fröken Ørsted
Det var en stor Sorg for mig og mange Andre, at vi maatte savne Deres Nærværelse ved Afslöringsfesten d 25de, hvortil jeg ret havde glædet mig, fordi jeg er overbevist om, at Ingen kunde tage mere levende Deel deri end De.-
Dersom De havde været her tilstede, vilde jeg neppe have modstaaet Fristelsen til at gjöre Brud paa et Taushedslöfte ved at meddele Dem et Foretagende som knÿtter sig til denne Festdag, men nu bör De være den Förste, hvem jeg Meddeler, at jeg paa denne Dag, som var helliget til Deres Faders Ihukommelse, har aflagt et Vidnesbÿrd om min Erkjendelse af hvor overordentlig meget jeg skÿlder hans Lære og vækkende Indflÿdelse ved at oprette en Stiftelse til videnskabelige Formaals
s. 2
Fremme, bestaaende i et Fond, som indtil videre vil give en aarlig Rente af 20,000 Kroner og efter min og min Kones Död af 50,000 Kroner.
Samme Dag anmodede jeg Videnskabernes Selskab om at tage denne Stiftelse under sin Varetægt ved nu og i Fremtiden at regne dens Bestÿrelse af sin Midte og Selskabet har igaar opfÿldt min Anmodning og tilsagt sin Medvirkning men denne Beslutning maa ikke omtales ofentlig, för der er givet Kongen, som Selskabets Protector, Meddelelse derom.
Denne Meddelelse vil finde Sted i Morgen og samtidig haaber jeg, at disse Linier ville være i Deres Hænder.
En af de nærmeste Dage skal jeg sende Dem Stiftelsens Statuter, som jeg antager ville have Interesse for Dem.
Af Deres Families Meddelelse fik jeg den Beroligelse, at Deres
s. 3
Upasselighed ikke var værre, end at De kunde haabe om kort Tid at være istand til at tiltræde den paatænkte Reise til Sÿden. Jeg vil nu ret inderlig önske, at De snart maa faae saamange Kræfter, at de kan begive Dem paa denne Reise, da der neppe kan være nogen Tvivl om, at de for Dag(s)reise, de kommer længere mod Sÿd, vil befinde Dem bedre og föle Dem mere og mere Stÿrket.
For i dag maa jeg hermed slutte og beder Dem modtage Forsikringer om min oprigtige Hengivenhed
 
Deres
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg d 1ste Oct.
1876
Archive Reference: FA 02-008-00108, Kasse F 3