Back to the menu
1873-04-07
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1873-04-07
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Lange, Johan
Keywords: The Botanical Garden; philantrophy
Comments: Concerning agenda for the 'Committee of the Botanical Garden'
Transcription:
Emneord: Botanisk Have; filantropi;
Attachments: 1873-04-07 brev til Johan Lange, FA 02-008-00025, Kasse F3.pdf
Kommentarer: Vedrørende arbejdsplan for "Komiteen for den Botanisk Have"
Transskribering:
Herr Professor J. Lange
Saasnart jeg havde modtaget deres Ærede af 5te d M. tilskrev jeg strax Ministeren og underrettede ham om at han kunde vente en Meddelelse fra den samlede Komitee angaaende næste Aars Arbeidsplan og jeg bad ham tillige at sende mig den Fremstilling af Situationen, som jeg havde tilstillet ham og hvoraf jeg ikke har nogen Gjenpart, for at Komiteen kan tage den under Overveielse.- Saasnart jeg modtager dette Actstÿkke, skal jeg strax fremsende tilligemed de til Budgettet hörende Oplÿsninger
 
Deres ærbödige
J. C. Jacobsen
 
d. 7 April 73
Archive Reference: FA 02-008-00025, Kasse F3