Back to the menu
1883-06-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-06-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Hansen, H. F., lærer
Keywords: Sønderjylland;
Comments:
Transcription:
Emneord: Sønderjylland; danskhed;
Attachments: 1883-06-20 brev til H. F. Hansen, CA æske 31959.pdf
Kommentarer: Om forholdene i Slesvig.
Transskribering:
Carlsberg d 20 Juni 83
Hr Lærer H. F. Hansen
Höiethorstrup

I Anledning af Deres ærede Skrivelse af 13 d. d. M maa jeg meddele at jeg ikke kjender en saadan Forening som den de omtaler og om hvis Tilværelse jeg derfor tvivler. Jeg maa saaledes beklage at jeg ikke er istand til at virke for Dem i den Retning. Iövrigt föler jeg Trang til at udtale den Overbe viisning at Danskhedens Sag taber ved at dansk sindede Mænd udvandre fra Slesvig og at disse burde bringe det unægteligt tunge Offer at underkaste sig de nuværende pinlige Forhold - saalænge de varer, men jeg föler godt, at dette er lettere sagt end gjort. Jeg troer dog at jeg kunde gjöre det.
 
Med særdeles Agtelse
J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: CA æske 31959