Back to the menu
1884-09-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-09-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Vallery Radot, Rene
Keywords: Patronage;
Comments: Covering letter to J. C. Jacobsens order of a portrait of Louis Pasteur.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed;
Attachments: 1884-09-02 brev til Rene Valery Radot om portræt af Pasteur, uden FA nr.pdf
Kommentarer: Følgebrev til J. C. Jacobsens bestilling af et portræt af Louis Pasteur.
Transskribering:


Hoslagte Brev af 1/9-84 angaaer et Hverv, som jeg har overdraget Mr Vallery-Radot, nemlig paa mine Vegne at bestille et illede i Legemstörrelse af Mr L. Pasteur hvilket jeg önsker skal blive i Mr og Madame Pasteurs Besiddelse, saalænge de leve, og efter begges Död skal det overgives til en offentlig Institution eller et Museum i Frakrig for at bevare Mindet om Pasteur i den franske Nations Erindring. Dersom jeg skulde döe, forinden dette Billede er udfört og af mig er betalt, skal Belöbet udredes af mit Bo.

2/9-84
Archive Reference: Uden FA nummer