Back to the menu
1880-08-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-08-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Carlsberg Foundation;
Comments:
Transcription:
Emneord: Carlsbergfondet;
Attachments: 1880-08-11 brev til Carl Jacobsen, FA 2-016-00022, F 6.pdf
Kommentarer: Om underskrift på 'testamentarisk disposition'
Transskribering:
Kjære Carl !
 
Det har været min Mening, hvori Advocat Klubien, som Du vil se, er enig med mig, at det vil være mest passende og sömmeligt, selv om det ikke skulde være nödvendigt, at din Moder og Du paategner Eders Bifald paa den Testamenta-riske Disposition om Carlsberg-Fondets Ret til at overtage Gl Carlsberg efter min Död.
Jeg sender Dig derefter dette Document, for at Du kan gjöre dig nöie bekjendt med dets Indhold, hvorefter din Moder ligeledes skal have Tid til at gjennemgaae det.
 
Din Jacobsen
 
11/8 - 80
Archive Reference: FA 2-016-00022, F 6