Back to the menu
1876-04-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-04-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Carlsberg Laboratory; patronage;
Comments: J. C. Jacobsen tells Japetus Steenstrup that he has informed Rasmus Pedersen about his intensions with the Carlsberg Laboratory.
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1876-04-04 brev til J. Steenstrup FA 2-015-00003, F 6.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen fortæller Steenstrup at han har informeret Rasmus Pedersen om formålet med Carlsberg Laboratorium.
Transskribering:

 

 

Kjære Ven !

Hermed sender jeg Dig Dr. Pedersen's Meddelelser med Bilag til videre Afbenÿttelse. Jeg har nu tilskrevet ham temmelig udförligt og forklaret ham det begrændsede Formaal med Laboratoriet paa Carlsberg samt angivet ham en Deel af de Spörgsmaal, som jeg antager at det vil blive Phÿsiologiens nærmeste Opgave at besvare.- Derpaa har jeg henstillet til ham om han troer at kunne omfatte denne begrændsede Virksomhed med virkelig Interesse og föle Lÿst til at gjöre denne Specialitet til Gjendstand for omfattende Forskninger, da jeg i saa Fald gjentager mit Forslag fra i fjor - om at overdrage ham de phÿsiologiske s. 2 Arbeider i Carlsbergs laboratorium mod et Honorar af 2000 Kroner. Jeg har tillige antÿdet at han forhaabentlig om ikke lang Tid vilde gaae over til en mere udstrakt offentlig Virksomhed, men at der i Mellemtiden under hans Veiledning kunde uddannes en Medhjælper som kunde fortsætte Virksomheden paa Carlsberg's Institut, som jeg vil gjöre til en permanent Anstalt og stille under Tilsÿn og Overbestÿrelse af en Komitee af Videnskabsmænd, men jeg har selvfölgelig ikke omtalt Videskabernes Selskab.

Din hengivne

J. C. Jacobsen

d 3 April 76 Jeg venter at komme paa Banen ved denne Uges Udgang

Archive Reference: FA 2-015-00003, F 6