Back to the menu
1876-09-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-09-28
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Patronage; Carlsberg Laboratory;
Comments: About a meeting in the Royal Academy of Science and the composition of its board of trustees.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Carlsberg Laboratorium;
Attachments: 1876-09-28 brev til J. Steenstrup, FA 2-015-00010, F 6.pdf
Kommentarer: Om et møde i Videnskabernes Selskab angående sammensætningen af bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium.
Transskribering:
d 28 Septbr 76
Kjære Ven!
Uagtet der naturligviis ikke i V. Selskabs Möde imorgen kan vælges Directeurer eller Tilforordnede, vil dette - eventuelle - Valg dog maaske blive forelöbig omtalt i private Samtaler og jeg vil derfor bede Dig erindre, at jeg anseer det for en Selvfölge, at Kogsbölle, som den egentlige Bestÿrer af Brÿggeriets Drift, bliver een af de Tilforordnede.-
Dersom der sendes Meddelelse om Sagen til Bladene, vil jeg meget önske, at Ordet "Million" undgaaes og at der kun nævnes den aarlige Rente.-
Jeg vil ogsaa önske, at det kunde undgaaes at sende Kongen nogen Meddelelse derom paa anden Maade end den sædvanlige, forretningsmæssige.-
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA 2-015-00010, F 6