Back to the menu
1876-10-05
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-10-05
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Patronage; Carlsberg Laboratory;
Comments: About the formulation of the regulations concerning the Carlsberg Laboratory.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Carlsberg Laboratorium;
Attachments: 1876-10-05 brev til J. Steenstrup, FA 2-015-00013, F 6.pdf
Kommentarer: Om ordlyden af statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium;
Transskribering:
Kjære Ven!
Efter at jeg har modtaget Dit og Barfoeds Svar, har jeg i Overensstemmelse dermed besluttet, at lade Statuterne confirmere i den Skikkelse hvori de vare forelagte Viden-skabernes Selskab.- Den eneste Forandring der altsaa behöves, er at Ordene i Overskriften "Udkast til" udgaaer.-
Dersom Satsen - eller hvad det hedder - endnu staaer i Trÿkkeriet, vilde jeg gjerne snarest muligt have et Par Exemplarer med den forandrede Overskrift til Brock og Ministeriet for at spare en nÿ Afskrift.- senere vil jeg til mit eget Brug i Tidens Löb gerne have 50 -100 Exemplarer; med eller uden Forandring i Overskriften.
 
Din hengivne
J. C. Jacobsen
 
d 5 October 1876
Archive Reference: FA 2-015-00013, F 6