Back to the menu
1876-10-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-10-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Patronage; Carlsberg Laboratory;
Comments: About the formulation of the regulations concerning the Carlsberg Laboratory and the visit of the king.
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1876-10-08 brev til J. Steenstrup, FA 2-015-00014, F 6.pdf
Kommentarer: Om ordlyden i statutterne til Carlsberg Laboratorium og kong Christian IX's besøg
Transskribering:
Kjære Ven!
Jeg maa endnu engang uleilige Dig angaaende. I det skrevne Exemplar, som bliver indsendt til Confirmation imorgen er nemlig Specifikation af Laboratoriets Arbeide anfört ganske som i det trÿkte Udkast fra a til h inclusive, men istedetfor Post i er som en Passus for sig, uden Ltr, anfört Bestemmelse om Offentliggjörelsen med den af mig foreslaaede forandrede Begündelse: " De vundne Resultater offenliggjöres" osv., hvilken Form bör fölges i de trÿkte Exemplarer, af hvilke eet skal afgives til Justitsministeriets Archiv.-
Jeg fik igaaer underhaanden, aldeles privat, et Nÿs om at Kongen havde
s. 2
isinde som Protector for V. S. at besöge mig, uden forud at melde sin Ankomst, og at dette Besög rimeligviis vilde finde Sted idag ellerimorgen.- Jeg er derfor nödsaget til at blive hjemme og at være ordentlig paaklædt i daglig Dragt, men dog ude af Stand til kunne tage Deel i Arbeidet. Detr er meget kjedeligt, men naar dette Besög, som jeg formoder er en Slags Erstatning for at Kongen ikke kan gjöre mig til Noget", maa jeg dog være tilfreds med at slippe derfra for dette Kjöb.- Nu har jeg gaaet i Spænding siden i Formiddags, men Klokken er nu henimod 4 og jeg tænker altsaa ikke at der vil skee noget idag.
Din hengivne J. C. Jacobsen
d 8 Oct 1876
Archive Reference: FA 2-015-00014, F 6