Back to the menu
1876-10-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-10-26
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Academie nationale;
Comments: Letter to Japetus Steenstrup about election of two 'directors', and some remarks about Academie nationale.
Transcription:
Emneord: Academie nationale;
Attachments: 1876-10-26 brev til J. Steenstrup FA 2-015-00018+19, F 6.pdf
Kommentarer: Et brev til Japetus Steenstrup om valg af 'directeurer'. Uklart hvad et præcist handler om. Jacobsen mener ikke at han vil få meget med 'Academie nationale' at gøre og at de kun er ude efter hans kontingent.
Transskribering:
Kjære Ven !
 
Madvig har ganske rigtig meddelt at Valget af Directeurer (3+2) vil finde Sted imorgen, men han omtalte ikke Valget af de Tilforordnede, hvilket jeg nu af dit Brev seer, at man vil fremskÿnde med en Hast, som forekommer mig meget stor, men hvorimod jeg naturligviis ikke har noget at erindre.
Jeg gjör Regning paa, at Du paa Löverdag meddeler mig Udfaldet af Valget - ganske privat - hvorefter jeg paa Söndag vil gjöre Directeurene min Opvartning (forsaavidt jeg træffer Dem ) og ved samme Leilighed indbÿde dem til Middag til næste Söndag d 5te Nov.
Jeg beklager at jeg har gjort Dig saamegen Uleilighed med Academie nationale, med hvilket jeg ikke troer

s. 2

at jeg vil have noget at bestille, da Academiet viser altfor stor Begjærlighed efter - mit Kontingent.
(Den vedlagte gjentagne Opfordring)
 
Med venligste hilsen
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
d 26/10. 76

Herr Etatsraad Steenstrup
 
d 27/10
Efterskrift idag til Brevet igaar
_________________________
 
Det "Vedlagte", som ikke var vedlagt, kommer her skamfuld bagefter
Din
J
 
Herr Etatsraad Steenstrup
Archive Reference: FA 2-015-00018+19, F 6