Back to the menu
1881-08-31
Language: Danish (Denmark)
Location: München
Date: 1881-08-31
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Travel letter; travel letters; Frederiksborg Castle; banquet hall; patronage;
Comments: A letter from Munich to Japetus Steenstrup about an application to the Carlsberg Foundation concerning the Banquet Hall at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; Frederiksborg Slot; Carlsbergfondet; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1881-08-31 brev til J. Steenstrup fra München FA 2-016-00072, F 6.pdf
Kommentarer: Om en ansøgning til Carlsbergfondet vedrørende Riddersalen på Frederiksborg Slot.
Transskribering:
München 31 August 1881
Kjære Ven!
Da Madvig formodentlig er paa Landet og jeg ikke kjender hans Adresse dér sender jeg hermed mit Andragende til Fondets Direction til Dig med bön om at besörge det til Madvig. Jeg har anseet det for en Selvfölge at det dateres fra Kbhvn og jeg har derfor maattet give det Udseende af at være afsendt fra mig d 25 de för jeg reiste.
Naar jeg paa 2 Steder paa en lidt sögt Maade har Omtalt Riddersalen, er det for dermed at forberede et Andragende om at Riddersalen maa betragtes som en Deel af Museet, der egentlig ikke har Ret til at ophænge Malerier, osv andre Steder end i Konge -og Prindsesseflöiene.
Dersom mit Andragende iövrigt er mindre godt redigeret har det sin Grund i at jeg har skrevet det stÿkvis i ledige Øieblikke i Frankfurt, Mainz og her.
s. 2
Jeg har som sædvanligt dÿgtig travlt og befinder mig, ligeledes som sædvanligt særdeles vel, da jeg traver dÿgtigt og spiser lidt. Men jeg kan dog mærke, at jeg ikke er saa udholdende i min Færden som tidligere.
Lev vel! Hils din Familie.
Skulde jeg ikke faae et Brev skrevet til Luara idag, hvilket jeg haaber, beder jeg Dig med to Ord, at melde hende at jeg har det særdeles godt, men ogsaa meget travlt.
Din hengivne
J. C. Jacobsen
 
Hr Etatsraad J. Steenstrup
Archive Reference: FA 2-016-00072, F 6