Back to the menu
1885-02-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-02-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Wild, Jean
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: Draft to a letter to Jean Wild about armours.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1885-02-25 genpart brev til Jean Wild vedr. rustninger, FA 2-011-0016, F 5.pdf
Kommentarer: Udkast til brev til Jean Wild om rustninger til Frederiksborg Slot.
Transskribering:


Copi af Brev til Jean Wild 25/2-85

Jeg beder ham deri at forsøge om han kan opnaae Tilladelse til at copiere de 2 Rustninger i Ambraser Samlingen af Johan v. Rantzau og Heinrich v. Rantzau, hvilke jeg beskriver efter Kataloget.
Tillige bestiller jeg det tilbudte Skjold fra Prinds Carl af Preussens Samling, drevet i Jern, til 700 Mark
Ligeledes bestiller jeg den tilbudte Samling af jern Hjelmmodeller.-
Om de tilbudte Hellebarder mm kan jeg ikke for Tiden sige Besked.
Sluttelig spörger jeg om der leilighedsviis tilbÿdes originale Ringpandsere eller Pandserskjorter til Salgs.


Archive Reference: FA 2-011-0016, F 5