Back to the menu
1886-04-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-04-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Müller, Sophus
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philantropy; J. J. A. Worsaae;
Comments: About J. C. Jacobsens intentions with the Museum of National History at Frederiksborg and his relationship with J.J.A. Worsaae.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Attachments: 1886-04-22 brev til Sophus Müller m. uddrag af brev til komiteen FA 2-009-00032, F 4.pdf
Kommentarer: Om J. C. Jacobsens hensigter med Frederiksborg Slot og forholdet til Worsaae.
Transskribering:
d 22 April 86
 
Hr Dr. Sophus Müller.
 
Idet jeg bringer Dem min Forbindtlige Taksigelse for den smukke og indholdsrige Mindetale over Worsaae, som de har været saa venlig at sende mig, kan jeg ikke undlade at gjöre opmærksom paa at Worsaae har været i Vildrede, naar han (p 31) "har tænkt sig at der i de talrige Rum paa Frederiks-borg efterhaanden skulde dannes Samlinger til en Fortsættelse efter 1848 af de ældre nationalhistoriske Museer".
I mine Forslag, hvortil Tilbudet om Stiftelsen af Frborg Museet knytter sig - (oprindelig stod der: I de Indstillinger som ligger til Grund for) - hvilke Forslag Worsaae baade som Medlem af  Frederiksborg's  Bygningscomite og som Medlem af Videnskabernes Selskab har anbefalet til Sytadfæstelse - har jeg nemlig stillet som Opgave, at Frborg Museet skulde være et Hjemsted for det danske Folks historiske Minder, i lighed med Museet "i Versailles", altsaa "fornemmelig bestaae af Malerier, som anskueliggjöre vigtigere Begivenheder i Fædrelandets Historie, samt Portraiter af historiske Personer".
Archive Reference: FA 2-009-00032, F 4