Back to the menu
1886-07-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-07-18
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Malmgren, Axel
Keywords: Frederiksborg Castle; philantropy
Comments:
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; filantropi
Attachments: 1886-07-18 brev til genremaler Axel Malmgren, Stockholm, FA 02-010-00001, F 4.pdf
Kommentarer: Om modtagelsen af malerier samt anvisning af honorar
Transskribering:
Carlsberg 18d. Juli 1886

Herr Genremaler Axel Malmgren
Stockholm
 
I Gjensvar paa Deres meget Ærede af 9de Juli har jeg den Fornöielse at meddele Dem at Kassen med de af Dem afsendte Malerier nu er ankommen i god Behold. Den blev strax sendt til Frederiksborg Slot og Museumsinspektøren har meddelt mig at begge Malerier befandtes ubeskadigede. Jeg har saaledes endnu ikke seet det af Dem udförte Copi efter Carl v Mandern men ifölge Herr Grev v Rosen anbefalende Erklæring har jeg ingen Tvivl om at Deres Arbeide vil være fuldkommen tilfredsstillende og jeg iler derfor med indlagt at fremsende Belöbet af Deres Tilgodehavende i en Anvisning paa Stockholm Handelsbank, stor 622 Kroner.
Naar jeg om föie Tid kommer til Stockholm haaber jeg at faae Leilighed til personlig at bringe Dem min Tak for Deres Arbeide.
 
Med Höiagtelse ærbödigst

J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA 02-010-00001, F 4