Back to the menu
1855-03-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1855-03-02
Author: Jacobsen, Laura
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Religious admonitions; piety
Comments: Birthday letter to Carl on his 13th birthday
Transcription:
Emneord: Religiøse formaninger;
Attachments: 1855-03-02 brev til Carl Jacobsen.pdf
Kommentarer: Fødselsdagsbrev til Carl på hans 13 års fødselsdag
Transskribering:
Min elskede Carolus
Gid jeg havde Dig hos mig naar Du modtager disse Linnier, da vilde jeg tage Dig paa mit Skjöd og kjærtegne Dig, og bede Gud bevare Dig fra Sÿnd og Sorg. Du vil for hvert Aar Du bliver ældre bedre kunde fatte hvad Betÿdning din Födselsdag har for os, dine Forældre, nemlig at Du i det kommende Aar med Alvor.... Dig af de Feil, hvis store Betÿdning Du mere og mere vil indsee; Du vil ogsaa telige stærkere föle hvilken Glæde og Tilfredsstillelse der er ved at gjöre det Gode, det kjender Du jo allerede af naar Du brin-ger gode Caracterer, da er det os alle Du glæder, telige med dig Selv, og naar man glæder andre da smile Gud og le til os og vaage over os. Fader og jeg glæder os over Du imorgen ikke vaagner blandt Fremmede men hos din kjære Tante. Nu min söde Carl vil jeg gratulere Dig til at blive en kjærlig og flittig Dræng. Da skal du see det er vært at leve.
Din hengivene Moder
Laura Jacobsen
Carlsberg
Den 2 den Marts i 1 ste Time.
Archive Reference: FA 2-23-00014 æske F 7