Back to the menu
1857-10-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1857-10-04
Author: Jacobsen, Laura
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Piety; forgiveness; charity
Comments: Letter with religious admonitions.
Transcription:
Emneord: Fromhed; tilgivelse; næstekærlighed
Attachments: 1857-10-04 brev til Carl Jacobsen.pdf
Kommentarer: Brev til Carl med religiøse formaninger.
Transskribering:
Min kjære elskede Carl!
Gid Du i hver en lille Blomst maa see Guds Almagt, da vil Du og i hver en Luftning, paa Glæder og Sorgers Vei, föle Guds Nærhed.- Lever dit Hjerte reent, og kjærlig. Deel dine Venners Sorg, vær aaben og fortrolig mod dem, og om de Dig end saarer, da tilgiv, thi husk din Frelsers Ord til sine Fjender, og husk bestandig paa, hvor meget selv Du har som skal tilgives Dig, thi om Du erindrer dine Venners Feil, har Du derfor maaske .. færre.-
Gud stÿrk dit Legeme og giv det Kraft.- Gud lad sit Lÿs skinne i Din Sjæl, at Du maae finde den rette Vei til Salighed og fölge den.-
Din Moder
Den 4 October 1857
Archive Reference: FA 2-23-00015 æske F 7