Back to the menu
1879-01-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Paris
Date: 1879-01-13
Author: Krøyer, Peder Severin
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the copy of the portrait of Josias Rantzau at Versailles.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1879-01-13 brev til J. C. Jacobsen fra P. S. Krøyer, FA 2-008-00021, F 4.pdf
Kommentarer: Om kopien af maleriet af Josias Rantzau i Versailles.
Transskribering:


Paris, Boulevard Rochechouart 35

13 d Jan. 79

"Il dispersa partout ses membres et sa gloire, Tout abbatu qu'il fut, il demeura vainquer, Son sang fut en cent lieux le prix de la victoire. Et Mars ne lui laissa rien d'entier que le coeur"

Saaledes lyder Overskriften over Rantzaus Portrait, den berömte "Josias comte de Rantzau Maréchal de France 30 Juin 1645, kors 1650".-
Billedet (Copien) blev allerede fuldfört i Begÿndelsen af Januar Maaned, henstaar nu i Versailles for at törre men kan nu forsendes naar det skal være, for den Sags Skyld, da det vel dog bliver rigtigere at sende Billedet opspændt i en Kasse; jeg skal dog have flere Billeder hjem henimod Udstillingstiden, saa kan de alle gaae sammen, og man slipper for den altid uheldige Sammenrullen.
Jeg takker Dem meget for de tilsendte 4000 Frcs, som jeg rigtig har modtaget - men forresten ikke burde have
s. 2
haft förend De havde faaet og set Billedet. _ Naa! Jeg troer forövrigt ikke at Copien vil skuffe dem.
Jeg arbejder for Tiden paa et Billeder til Salonen, et Billede som man vist vilde blive meget forfærdet over hjemme, idet det er 2 splitternögne Figurer, Dapnis et Cloe - et meget uskyldigt Motiv forøvrigt. Jeg maa arbejde meget strængt, for at faa det færdigt i rette Tid, faaer ikke et Øjeblik til overs til at paatage mig Noget derudover inden jeg faaer set Tiden an. Jeg har iøvrigt talt med Bonnat om Sagen, men han tvivlede meget paa at Madame Thiers, som gjör Portrætet, vilde give Tilladelse til at tage en Copi deraf. Og selv om Tilladelsen kunde udvirkes - nærmest igjennem Gesandtskabet - spaaede han mig meget lidt Fornøjelse deraf da som han sagde: Madame Thiers
s. 3
vil hænge over Dem hele Tiden "et elle est excessivement ennuyeuse".- I alle Tilfælde vilde jeg takke Dem hvis jeg maa opsætte mit endelige Svar til et senere Tidspunkt. Jeg er nemlig ikke fri for at have Lyst til dette Arbejde, hvis Omstændighederne kan lempe sig.

Med særdeles Højagtelse

P S Kröyer

Archive Reference: FA 2-008-00021, kasse F 4