Back to the menu
1886-09-14
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-09-14
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Faustman & Östberg
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philanthropy; The Neptune Fountain;
Comments: About the position of the figures in the Neptune Fountain and the orientation of the water jets.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1886-09-14 Udkast til brev til Faustman og Østberg, FA 2-011-00009, F5.pdf
Kommentarer: Om opstillingen figurene i Neptunspringvandet med henblik på vandstrålernes retninger.
Transskribering:
 
 
Concept.
 
Dherr Faustman & Østberg
Stockholm
 
Jeg er Dem særdeles forbunden for Deres Meddelelse om Hr Portaitmaler Perseus's Adresse.
Dersom Chr 4des Navnechiffer til Lövehovederne ikke allerede ere formede, vil jeg gjöre opmærksom paa, at dette Chiffer sædvanligt findes i fölgende Form (her tegning) og sjeldnere saaledes som jeg viste Dem og Hr Börjessen nemlig (her tegning), men er det allerede tegnet, skal de ikke spilde Tid og Arbeide med at forandre det.
Jeg venter nu med det förste Dampskib fra Stockholm de færdige Statuer, men efterhaanden/saasnart som en af de övrige Statuer til Neptun Fontainen bliver færdig, önsker jeg den sendt uden Ophold, navnlig vilde jeg gjerne snarest see en af Löverne og en af de 3 Quinder, for at (herfra overstreget) jeg kan gjöre Forsög med Straalernes Retning i Forhold til de andre, hvortil de kunne blive opstillede paa et midlertidigt Stativ af Træ paa hvilket samtlige Figurers Stilling og Retningen af deres Straaler skulle pröves för stötten i Midten og alle Postamenterne ved Randen bestilles af Marmor. Det vil maaske blive nödvendigt at lade stöbe Forhöininger af Bronze med Forzieringer, til at anbringe under flere af Figurernes Plinter, saaledes som det sÿnes at der tidligere har været.
Hermed fölger en Gjennemtegning af Dr Böttigers af Afbildning samt Profil og Grundtegning til Opstillingen af den 4de Quinde, med Amorin og Svane, paa den lille (Löve)Fontaine med Musen i den indre Slotsgaard. De vil deraf see hvilken Retning der maa gives Svanens Hals og Næb for at kaste Straalen ned i den lille Marmorskaal. Denne Gruppe har det iövrigt mindst Hast med og dens Fuldförelse kan derfor udsættes tilsidst.
 
Med Höiagtelse

ærb
 
 
Archive Reference: FA 2-011-00009, F5