Back to the menu
1886-10-09
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-10-09
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Faustman & Östberg
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philanthropy; The Neptune Fountain;
Comments: Draft to a letter about statues to the Neptune fountain.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1886-10-09 Udkast til brev til Faustman og Østberg, FA 2-011-00010, F5.pdf
Kommentarer: Udkast til brev om statuer til Neptunspringvandet på Frederiksborg Slot.
Transskribering:
 
 
d 9 October 86
 
Dherr Faustman & Østberg
Det glæder mig at kunne meddele Dem at de 12 Fontainefigurer  ere ankomne i god Stand og at den smukke Udförelse vinder almindeligt Bifald.- Der viser sig imidlertid ved et Par af den nogen Vanskelighed med at faae Straalerör af den nödvendige Diameter a c ½ Tomme fört gjennem Statuerne og jeg tror ikke at dette vil være muligt ved Munden af den ene Triton, uden at skille Figuren ad.
Hvad skal jeg i saa Fald gjöre ? Skal jeg sende Statuen tilbage til Deres Værksted eller kan De sende en af Deres Arbeidere til Kjöbenhavn for at foretage dette Arbeide her ?-
Ifölge denne Erfaring maa jeg bede Dem at sörge for at Samlingen af de enkelte Dele af de 4 Quindefigurer, bliver udfört saaledes at et Mesingrör af ½" Diameter uden Hindring kan föres derigjennem.
Sluttelig gjentager jeg min tidligere
s. 2
Anmodning om at sende mig de resterende Figurer enkeltvis, efterhaanden som de bliver færdige.
 

 
Archive Reference: FA 2-011-00010, F5