Back to the menu
1882-06-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-06-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: A note about the removal of some storage casks.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1882-06-29 J. C. optegnelser vedr. levering af lagerfade.pdf
Kommentarer: Et notat om opgravningen af lagerfade i forbindelse med opførelsen af nye lagerkældere.
Transskribering:


Hermed bevidnes, at dHer H & J Larsen til mig have afleveret 22 Stg Lagerfade, henhörende til mit Brÿggeri: Ny Carlsbergs Inventarium, hvilke ere optagne af Udgravningen til mine nÿe Lagerkjeldere paa den nævnte EiendomAf disse Lagerfade ere
15 Stg à 20 Tdr, mærkede No 26, 43, 65, 114, 141, 152, 195, 266, 329, 334, 344. 353, 411, 1551, 1567.-

og 7 Stg à 15 Tdr mærkede No 29, 53, 156, 253, 257, 267, 1609.-

Carlsberg d 29de Juni 1882.

J. C. Jacobsen.
Archive Reference: u nr.