Back to the menu
1870-05-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Greenwich
Date: 1870-05-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: Brewery notes from Greenwhich
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1870-05-xx bryggerinotater fra Greenwich.pdf
Kommentarer: Bryggerinotater fra Greenwhich
Transskribering:


i Mai 1870

Lovibond i Greenwhich

Brÿggeriet smukt bÿgget og construeret for faa Aar siden. En större Dampmaskine paa 12 Heste til Brug om Dagen; en mindre Do. til Brug om Natten. Alle Pumper staae i Kjelderen, deriblandt en self-acting horizontal Dampmaskine til Humleurt. Ledningsrör til Vand af trukne Jernrör af Russels af 2½-3" Diameter. Dampkjedler som vore.- Friske Kul kastes kun paa den ene Side ad Gangen. Paa Fÿrdören en Mængde smaae Huller ½" i Diameter med en Skÿdeplade for med tilsvarende Huller, desuden Dampindblæsning til Rögfortäring.
Dampkjedlerne laae under Hvælvingerne, hvorpaa Brÿggerkjedlerne vare bÿggede.- I Kjedlerne var fremdeles en Iismaskine med Ætser og en 12 Hestes Dampmaskine dertil. Dette Apparat bruges ikke meget.-
Mæskekarret med fladt Loft over og Skodder af Træ. Siebunde af Stöbejern med Ridser. Halmkrandse omkring Aflöbene og ved Karrets Sider. Mactlands Mæskeapparat. (Maltet blandes med Vandet idet det löber gjennem et Rör med smaae Huller, hvorigjennem Vandet spröites ind)
Spargeren forbundet med Varmtvandsröret ved en Kobbling saaledes

her skulle vist ha' været en tegning!

s.2

Urten koges meget kort, 3/4 à 1 Time, uden at man brÿder sig om hvorvidt den er klaret ved Kogningen. Ingen Svalebakker, men 2 franske Svaleapparater. Gjæringskarrene temmelig flade og runde med Attemperators af 1" Diameter og 10-12 Spiralomgange i een Plan. En Parachute (Tragt til at lade Skummet löbe af), kun lille, med x)een Side. Der skummes först naar Attenuationen er endeel over ½ f.Ex fra 24 (gradtegn) til 10 (gradtegn), men fra den Tid foregaaer den stadigt hveranden Time, Nat og Dag, til Enden. Gjæringen varer længe, 7 à 14 Dage og fortsættes til den staar saa stille, at der efter den sidste Skumning ikke samler sig mere Skum end den hvide Hinde, som man altid lader blive tilbage. Derpaa aftappes Øllet paa de meget flade

s. 3

Raking Squares (c 12" dÿbe som mine gamle Træ-Svalebakker), og staaer nogle Timer, hvorpaa det, næsten klart fÿldes paa Smaafoustagerne og har meget snart en reen Smag. Dry hop bruges; den proppes tört med en Stok gjennem Tragten. Vi smagte Øl, der kun var faa Dage gammelt og som var klart og en Pröve af Mild Ale, 24 Dage gl i Stores smagte meget reent.-

Loftet over Kjelderen var af meget flade Buer mellem trukne Jernbjelker, 8" höie, med 4" brede Flancher og c 6 Alens Afstand, sammenholdte med lange Bolte. Bjelkerne vare understöttede af Stolper i c 5 Alens Afstand.
Archive Reference: Kasse F 2