Back to the menu
1870-09-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-09-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Philanthropy; patronage;
Comments: J. C. Jacobsens promises to support young talents at the Royal Theatre.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed;
Attachments: 1870-09-29 fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen giver sit tilsagn om økonomisk støtte til lovende kunstneriske talenter ved det Kongelige Teater.
Transskribering:


Fru J. L. Heiberg

Den sjeldne dramatiske Nÿdelse, som jeg i Aften har havt, har paany mindet mig om hvormeget vi maae paaskjönne Deres opoffrende og heldbringende Virksomhed i Kunstens Tjeneste ved, efter selv, desværre- at have afsluttet Deres glimrende Kunstnerbane, at fremdrage, stötte og veilede ÿngre, lovende Kræfter.
Det har været mig en stor Tilfredsstillelse, at kunne give Dem et lille Beviis paa denne min Erkjendelse ved den Understöttelse jeg har ÿdet Deres Protegé Fröken Pfeil, og de glædelige Frugter, Deres Indflÿdelse for og paa hendes Udvikling har baaret, opmuntre mig til, nu da hun ikke mere trænger til min Bistand, at tilbÿde et lignende Bidrag til Bedste for den kunstneriske
s. 2
Udvikling af de fremspirende Talenter som De tager Dem af. Jeg veed at der gives flere saadanne, men De vil selv bedst vide hvilke af Disse, der kunne have mest Gavn af lidt Understöttelse og jeg önsker derfor at stille for i Aar en Sum af 500 Rdlr til Deres Disposition til det nævnte Øiemed, bedende Dem at anvende den efter Deres eget Skjön, uden at mit Navn nævnes.
I Haab om at De med Velvilie vil modtage dette mit Forslag og at jeg derved kan bidrage en liden Skjærv til Fremme for den Kunst, som De har lært mig, som det hele Danske Folk, at skatte og elske, forbliver jeg

med Höiagtelse
Deres ærbödige
J. C. Jacobsen

Carlsberg 29 Septbr
1870
Archive Reference: Rigsarkivet