Back to the menu
1872-03-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1872-03-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Philanthropi; social life; patronage;
Comments: About support to Christine Marie Løvmand (1803 – 1872)
Transcription:
Emneord: Filantropi; selskabsliv; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1872-03-10 fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Om økonomisk støtte til fr. Løvmand (= Christine Marie Løvmand (19. marts 1803 i København – 10. april 1872 sammesteds) var en dansk blomstermaler, søster til Albert og Frederikke Løvmand. Hun var en af de første danske kvindelige malere, som opnåede anerkendelse fra det kunstfaglige miljø.
Transskribering:

Min ædle Frue!
 
Da det vilde være Sÿnd mod den Lidende, dersom hun ikke hurtigt kom til at nÿde Godt af den Hjælp, Deres Hjærte tilskÿnder Dem at bringe hende, iler jeg med at sige Dem, at jeg ganske deler Deres Medfölelse for den gamle Kunstnerinde, som jeg i tidligere Dage har lært at kjende i en nu afdöd Vens Kreds. Jeg beder Dem derfor at disponere over det Belöb, de har tiltænkt hende, i Overensstemmelse med Deres eget Skjön og for at De ikke skal have Sorg over at unddrage de Kunstnere, der staae Dem nærmest noget af det, de ellers vilde have anvendt til bedste for disse, vil jeg erstatte den Sum De giver Fröken Lövmand,
 
s. 2

Jeg har i lang Tid havt isinde at aflægge Dem et Besög og navnlig havde jeg haabet at kunne gjöre det idag, men der kom, som sædvanligt, atter Hindringer. En af de nærmeste Dage haaber jeg dog at det skal lÿkkes og jeg opsætter derfor saalænge hvad jeg videre havde at sige.

Deres ærbödige

J. C. Jacobsen
 
d 10 Marts 1872
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Archive Reference: