Back to the menu
1878-01-09
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-01-09
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Philanthropy; social life;
Comments: J. C. Jacobsen ønsker fru Heiberg god bedring.
Transcription:
Emneord: Selskabsliv; filantropi;
Attachments: 1878-01-09 fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen ønsker fru Heiberg god bedring.
Transskribering:


Kjære Fru Heiberg

Det var med blandede Fölelser jeg modtog Deres hjertelige Nÿtaarshilsen til mig og mine, thi ligesaameget som dette Vidnesbÿrd om Deres Venskab rörte mig, ligesaameget bedrövedes jeg over at erfare at De lige siden Juul har været sÿg og endnu maa holde Sengen. Gid at Deres Haab om at Upasseligheden har culmineret maa vise sig velbegrundet, saa at Deres Venner snart igjen kunne have den Glæde at see Dem ligesaa frisk og livskraftig som i hele det sidste Aar! Jeg har været meget utaalmodig over at den ene Dag er hengaaet efter den anden, uden at jeg har været istand til at komme til Bÿen og hilse paa Dem ved Aarsskiftet, men jeg anede ikke, at mit Ønske om at see Dem og tale med Dem dog vilde være bleven skuffet.

s. 2

Indtil jeg - forhaabentlig snart - kan bringe Dem min Hilsen personligt, beder jeg Dem hermed modtage Forsikkringen om min varme Paaskjönnelse af Deres venlige Sindelag imod mig. Jeg er vistnok i det Hele altfor lidet modtagelig for Paavirkning af Andres Dom over min Færd, men der er dog Enkelte, og til disse hörer De fremfor Nogen, hvis Bifald jeg betragter som en misundelsesværdig Lÿkke, selv om jeg erkjender, at denne Lÿkke er större end jeg fortjener, men netop derfor maa jeg være Dem dobbelt taknemmelig.

Deres med sand Ærbödighed
hengivne
J. C. Jacobsen

Carlsberg 9 Januar
1878
Archive Reference: Rigsarkivet