Back to the menu
1879-03-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-03-18
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Social life;
Comments: About a visit by the crown prince
Transcription:
Emneord: Selskabsliv
Attachments: 1879-03-18 fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Om kronprinsens besøg (den senere Frederik VIII)
Transskribering:


Carlsberg 18 Marts 1879

Fru Etatsraadinde Heiberg

Næst at takke Dem for den tilsendte Bog, som jeg haaber i den nærmeste Tid at faae Ro til at læse, maae jeg takke for deres venlige Meddelelse om at De i Aar er at træffe d 22de om Formiddagen. Det var min Hensigt i hvert Fald at forsöge paa at træffe Dem paa Löverdag Formiddag, men Skjæbnen vil at i samme Øieblik, jeg erfarer at Deres Dör er aaben, modtager jeg en Meddelelse om at Kronprindsen vil komme paa Löverdag Kl 2 for at besee Carlsberg.- Den dag maa jeg altsaa indskrænke mig til i Tanken at sende Dem min Lÿkönskning, men haaber ret snart at kunne gjentage den mundtlig.-

Deres hengivne og erbödige
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet