Back to the menu
1879-04-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-04-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Social life;
Comments: About Miss Kjellerups lampshades.
Transcription:
Emneord: Selskabsliv;
Attachments: 1879-04-25 fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Om frøken Kjellerups lampeskærme.
Transskribering:


d 25 April 1879

Fru Etatsraadinde Heiberg

dersom de ikke kjender Fröken Kjellerups nÿdelige Lampeskærme er jeg vis paa, at det vil fornöie Dem at se medfölgende Skjærm paa Deres Lampe. Skulde De allerede have et saadant, beder jeg Dem alligevel ikke at forsmaae denne Bagatel, som Vidnesbÿrd om, at jeg tænker paa Dem og allermest, naar jeg i saa lang Tid har været og desværre endnu - ved overvældende Arbeide - er forhindret i at besöge Dem.

Deres hengivne og ærbödige
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet