Back to the menu
1880-11-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-11-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Congratulations; social life;
Comments: Birthday congratulations and apology for not being able to attend.
Transcription:
Emneord: Selskabsliv;
Attachments: 1880-11-22 fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Fødselsdagslykønskninger og undskyldning for ikke at kunne møde op.
Transskribering:


Carlsberg d 22 Novbr 1886

Kjære Fru Heiberg!

Jeg havde ret glædet mig til at jeg idag skulde faae Leilighed til personlig at hilse paa Dem og bringe Dem min Lÿkönskning i Anledning af Deres Födselsdag, men uheldigviis er en Ingenieur fra Udlandet, hvem jeg havde lovet at forklare hele Constructionen af mit Brÿggeri, netop kommen hertil idag og har lagt Beslag paa mig, saa at jeg ikke kan komme til Kjöbenhavn, hvorfor jeg maa indskrænke mig til idag at sende Dem min hjertelige Hilsen og mine varme Ønsker for Dem igjennem disse Linier, idet

s. 2

jeg forbeholder mig ret snart at tolke mine Fölelser for Dem ved et personligt Besög.
Medfölgende höist beskedne Bouket beder jeg Dem at modtage som en Erindring om Carlsberg og om den, som priser sig lÿkkelig ved at kalde sig

Deres hengivne "Ven".

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet