Back to the menu
1877-04-16
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-04-16
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: J. C. Jacobsen is thanking Meldahl for at plan of Frederiksborg.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1877-04-16 brev til Meldahl Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen takker Meldahl for en tilsendt grundplan med forklaringer over Frederikssborg Slot
Transskribering:
 
Herr Etatsraad Meldahl
 
Jeg takker Dem for den tilsendte forandrede Plan med Forklaring, som jeg nu har vedlagt som Bilag til en Skrivelse til Frborg Komiteen.
Denne sender jeg nu til Kmherre Worsaae med Anmodning til ham og Dem om at gjöre Dem bekjendt dermed og, forsaavidt De önsker nogen Forandring deri, da at meddele mig Deres Bemærkninger.-
Jeg reiser forhaabentlig paa Fredag
 
Med Höiagtelse Deres
 
J.C. Jacobsen
 
Carlsberg 16/4 77.
Archive Reference: Rigsarkivet