Back to the menu
1877-04-21
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-04-21
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: J. C. Jacobsen thinks that it would be useful to send a danish artist to Holland in order to study the architecture in the same fashion as Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1877-04-21 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen menear at det vil være nyttigt at sende en kunstner til Holland for at studere udsmykning af bygninger i stil med Frederiksborg Slot
Transskribering:
 
Herr Etatsraad Meldahl
 
I Anledning af Deres Skrivelse maa jeg sige, at jeg selv har tænkt mig Muligheden af at det kunde være önskeligt, at lade en ÿngre (eller ældre) Mand reise til Holland eller Heiligenburg for at gjöre sig fortrolig med Decorationen af Bÿgninger i Frederiksborgs Stiil.
Nu seer jeg at De tænker paa Fredstrup, men han er jo i Italien og det sÿnes at ville medtage saa lang Tid, för han kommer til Heiligenburg og derfra her hjem, at jeg ikke ret indseer, hvorledes han
 
s. 2
 
kan blive til væsenlig Nÿtte for det Arbeide, som særlig ligger mig paa Hjerte.- Men dersom De ikke troer, at dette Arbeide kan fremmes bedre ved at udsende en Anden og dersom De troer at Fredstrup kan blive til nogen Nÿtte derfor, vil jeg ikke betænke migbpaa, at efterkomme Deres Opfordring og stille 1000 Kroner til Deres Disposition i det nævnte Øiemed.
Jeg reiser i Aften og kommer först hjem d 25 Juni, men dersom De under min Fraværelse skulde önske at disponere over de 1000 Kroner behöver De kun at sende en Begjæring
 
s. 3
 
derom til min Bogholder og Kasserer her paa Carlsberg, Herr Bang, hvem jeg skal give den fornödne Ordre i den Henseende.
 
Med Höiagtelse Deres
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg
21/4 77
 
her er tilføjet noget med blyant
Archive Reference: Rigsarkivet