Back to the menu
1878-09-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-09-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: About the decoration in the Banquet Hall and about a query to the marine for metal for the statue of Niels Juel.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1878-09-25 brev nr. 1 til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om arbeidet i Riddersalen og om en henvendelse til marinen om metal til statuen af Niels Juel.
Transskribering:


Herr Etatsraad Meldahl


Næst hoslagt at fremsende min Erklæring omdet önskede Forskud til Arbeiderne i Riddersalen, skal jeg med Hensÿn til Deres Yttringer om Henvendelse til Marinen om Metal til N. Juels Statue meddele, at jeg har talt med Konferentsraad Madvig om denne Sag og at han lovede strax at foretage det Fornödne i denne Henseende.

I Anledning af Heinrich Hansens Brev skal jeg bemærke, at jeg anseer det for særdeles önskeligt, at der snarest muligt kunde tages Bestemmelse om Bestillingen af Malerier hos ham og Bloch, hvorom jeg ogsaa har talt med Worsaae, som deri var enig.

Deres med Höiagtelse hengivne

J. C. Jacobsen

Carlsberg 25 Septbr 1878.

Archive Reference: Rigsarkivet